Avira Antivirus

                                             Avira Antivirus

คุณสมบัติของโปรแกรม 

โปรแกรม Avira Antivirus เป็นโปรแกรมสแกนและตรวจสอบไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในชื่อของโปรแกรมร่มแดง ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อนี้ไป 

  • เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ครอบคลุม คือไม่ว่าจะเป็นการกำจัด การป้องกัน และการตรวจสอบ 
  • เป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับในการป้องกัน มัลแวร์ของไวรัส, โทรจัน,โปรแกรมขโมยความลับ, และอื่น
  • โปรแกรมสามารถอัพเดทเองโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานที่ดีขึ้น 
  • เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ติดตั้งง่าย 
  • สามารถป้องกันไวรัสจากตัวที่รู้จัก และไม่รู้จักได้โดยระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง 
  • สามารถตั้งเวลาการทำงานของโปรแกรมว่าจะให้โปรแกรมสแกนไวรัสเวลาไหน และนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาในการอัพเดทของตัวโปรแกรมได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
(ตัวอย่าง Avira AntiVir Personal)

หลังจากโหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้ว ให้เราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ avira_antivir_personal_en.exe จากนั้นหน้าต่างติดตั้งจะปรากฏขึ้นมา แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้คลิกที่ Continue เพื่อดำเนินการต่อ
2. โปรแกรมจะเริ่มแตกไฟล์เพื่อเตรียมติดตั้ง
3. ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ
4. ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ (หน้าจอนี้แสดงคุณสมบัติ รุ่นฟรีเวอร์ชั้น)
5. คลิกช่อง ยอมรับข้อตกลงและให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ
6. ยืนยันยอมรับข้อตกลงและให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

 7. ระบบจะเลือก Complete ให้แล้ว ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

 

8. กรอกข้อมูล แล้วคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ (* กรอกเพื่อรับข่าวสาร และสมัครขอใช้ฟรีเวอร์ชั่น ถ้าไม่อยากกรอก ก็เอาเครื่องหมายถูกออก 2 ช่อง แล้วคลิก Next )

9. ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

10. โปรแกรมเริ่มดำเนินการติดตั้ง กรุณารอสักครู่

11. กด Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม (เอาเครื่องหมายถูกตรง Showreadme.txt ออกก็ได้)

12. กด Next เพื่อดำเนินการต่อ

13. เลือกระดับการป้องกัน ต่ำ ปานกลาง สูงสุด แล้วกด Next เพื่อดำเนินการต่อ

14. กด Next เพื่อดำเนินการต่อ (ค่าที่ระบบตั้งไว้เหมาะสมแล้ว)

15. กด Next เพื่อดำเนินการต่อ

16. กด Next เพื่อดำเนินการต่อ (ระบบแจ้งว่า จะดำเนินการสแกนไวรัส แบบ short scan 
ถ้ายังไม่อยากแสกน เอาเครื่องหมายถูกออกครับ)

17. กด Finish จบการติดตั้ง (ถ้าเลือกให้สแกนไวรัส ก็จะเป็นการแสกนไวรัส )

 

วิธีการใช้งานและการอัพเดตโปรแกรม

(ตัวอย่างAvira AntiVir Personal– Free Antivirus)
ขั้นตอนการสแกนไวรัสใน แฟล็ชไดร์ฟ หรือ แฮนดี้ไดร์ฟ  มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการเสียบแฟล็ชไดร์ฟ
2. เปิดโปรแกรม window explorer ดังภาพ
3. เลื่อนลงไปด้านล่าง คลิกขวาที่แฟล็ชไดร์ฟที่ต้องการสแกน ดังภาพ
อธิบาย

ในกรอบหมายเลข 1 บอกว่ากำลังแสกนในไดร์ฟ โฟลเดอร์และไฟล์ใด
ในกรอบหมายเลข 2 บอกเปอร์เซ้นต์ที่สแกนเสร็จแล้ว
ในกรอบหมายเลข 3 บอกรายละเอียด จำนวนไฟล์ที่สแกน จำนวนโฟล์เดอร์ที่แสดง เวลาที่ใช้เป็นต้น
ในกรอบหมายเลข 3 บอกจำนวนไฟล์ที่ติดไวรัส

เมื่อโปรแกรมทำการสแกนเสร็จแล้วจะรายงานดังภาพ

 

คลิกปุ่ม Apply now โปรแกรมจะทำการกักขังไวรัสไว้ ซึ่งเราสามารถตามไปลบได้ภายหลัง รอให้โปรแกรมทำการสแกนต่อจนเสร็จจะมีรายงานการดำเนินการย้ายไฟล์ดังภาพ

 

                         คลิก ปุ่ม End เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ปลอดภัยจากไวรัสแล้ว สามารถใช้แฟล็ชไดร์ฟได้แล้ว
ขั้นตอนการอัพเดต
ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่า configure ของโปรแกรม การอัพเดตจะถูกกำหนดให้อัพเดตโดย
ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดตให้โดยอัตโนมัติในกรณีนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องออนไลน์หรือต่ออินเตอร์เน็ต แต่ถ้าเราต้องการอัพเดตเองก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
รอจนโปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จ จึงคลิก ปุ่ม Close ถ้าเราไม่คลิก โปรแกรมจะปิดหน้าต่างดาวน์โหลดภายใน 10 วินาที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนการสแกนคอมพิวเตอร์  ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกขวาที่ไอคอนร่มแดง
2. คลิก Start Antivir
                                        1. คลิก Local protection 2. คลิก Scanner 3. คลิกเครื่องหมาย +
                                                     จากนั้นรอจนโปรแกรมทำการสแกนเสร็จ
(ตัวอย่าง Avira AntiVir Perfessional)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดโปรแกรมบางตัวไม่ได้ ,ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้นผู้ใช้ควรที่จะสามารถกำจัดไวรัสได้ด้วยตนเอง โดยทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมแอนตี้ไวรัส (สัญลักษณ์ร่มสีแดง) จะอยู่ด้านล่างขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1

2. ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน Avira AntiVir Perfessional (สัญลักษณ์ร่มสีแดง) จากข้อที่ 1หรือคลิ๊กขวาที่ไอคอนเลือก Start AntiVir เพื่อทำการเปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัส จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ดังรูปที่ 2
ขั้นตอนการอัพเดทไวรัส
3. จากนั้นให้ตรวจสอบการอัพเดทไวรัส จากเมนู Last Update ถ้าโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Avira AntiVir Perfessional ไม่ได้รับการอัพเดทไวรัส จะเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดง หน้าชื่อ Last Update ดังรูปที่ 3
4. คลิ๊ก Start Update เพื่อทำการอัพเดทไวรัสให้เป็นตัวล่าสุด (กรณียังไม่ได้รับการอัพเดท ไวรัสเป็นตัวล่าสุด) เมื่อทำการอัพเดทไวรัสเสร็จ โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Avira AntiVir Perfessional จะทำการปิดหน้าต่างอัพเดทภายใน 10 วินาที ดังรูปที่ 4
5. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอัพเดทไวรัส สังเกตได้จาก ไอคอนหน้าเมนู Last Update จะเป็น เครื่องหมายถูกสีเขียว ดังรูปที่ 5
ขั้นตอนการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์
 
6. การสแกนไวรัสสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่เมนู Scan system now ดังรูปที่ 6
7. โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Avira AntiVir Perfessional จะทำการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานพอสมควร ขึ้นอยู่กับขนาดฮาร์ดดิสก์ และจำนวนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เมื่อโปรแกรมเจอไวรัสจะทำการกำจัดให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการสแกนไวรัส โปรแกรมจะทำการปิดหน้าต่างโดยนับถอยหลัง 10 วินาที ดังรูปที่ 7
8. เมื่อเสร็จขั้นตอนการสแกนไวรัสจะมีเครื่องหมาย หน้า Last complete system scan แสดงว่าได้ทำการสแกนไวรัสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 8
ขั้นตอนการต่ออายุโปรแกรม

(ตัวอย่าง Avira AntiVir Premium )
 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่รูปร่มบริเวณมุมจอล่างขวา
2. เลือกเมนู Help>License Management
3. กรอกหมายเลขคีย์ในช่องตามรูป
4. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียน ในกรณีที่เป็นการต่ออายุ ระบบจะแสดงข้อมูลเก่าขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
5. รอระบบประมวลผล
                                 ระบบจะแสดงข้อมูลวันหมดอายุและชื่อของลูกค้าหลังจากต่ออายุสำเร็จ ดังรูป
                                               สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขซีเรียลได้ ดังรูป
ข้อมูลอ้างอิงจาก

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s